Svensk-Polska Samfundets årsmöte 2013

Kallelse till
Svensk-Polska Samfundetsårsmöte 2013
lördagen den 27 april kl 1200 på ABF-huset i Stockholm.
Alla medlemmar hjärtligt välkomna. Sedvanliga årsmöteshandlingar utdelas på plats. Efter mötet sker ett musikaliskt framträdande och vi får tillfälle till en enklare förtäring (till självkostnadspris) i trevlig samvaro.

Observera!
Kallele till årsmötet sker endast via Bulletinen och vår hemsida (webplats) på internät.
Inga personliga kallelser kommer således att skickas ut.