Medlemsmöte i Lund den 28 november 2014

Intressant om folkförflyttningar på medlemsmötet

Skåneföreningen höll ett välbesökt medlemsmöte i Lund den 28 november. I sitt inledningstal nämnde ordföranden Kent Larsson om 50-årsjubileet som högtidligen ska firas den 9 maj. Samtidigt, påpekade han, vi bör anstränga oss att värva nya medlemmar.

Kvällens gäst var professor Barbara Törnquist-Plewa, som talade om folkförflyttningar efter andra världskriget och dess konsekvenser för människors identitet och kollektiva minnen. Exemplen var Wrocław i Polen och Lviv i nuvarande Ukarina, två städer som ingått i ett större vetenskapligt projekt som Barbara arbetade med under 90-talet. Man har intervjuat invånarna och forskat i deras förhållningssätt till det kulturella och historiska arv de har fått med sig.
Barbara började med att ge en kort historisk bakgrund av 1900-talets Europa och dess dramatiska historia då deportationer, folkförflyttningar och Förintelsen hörde verkligheten till.

Folkförflyttningarna efter andra världskriget har lämnat djupa spår i människornas liv, det kollektiva minnet och identitet. Wrocław har genom tiderna huvudsakligen hört till det Habsburgska imperiet, Preussen och Tyskland och bara en period under medeltiden till Polen. Lviv, som har slaviska rötter, har däremot fram till andra världskriget till största delen befolkats av polsktalande invånare. Andra världskrigets utbrott och gränsändringar har tvingat miljoner människor i båda städerna att lämna sina hem. Många tidigare invånare i Lviv fick flytta till Wrocław (och även andra polska städer). Efterkrigsåren präglades fortfarande av både mänskligt lidande och etniska och kulturella konflikter mellan den nya befolkningen och dem som fanns kvar. Samtidigt uppstod även ett slags förståelse och empati mellan de drabbade. Nu har flera nya generationer vuxit upp i båda städerna. Mycket har det gjorts för försoning efter det som har hänt. I både Lviv och Wrocław har man rest symboliska monument för att hedra alla offren och för fredlig framtid.

Ett animerat samtal vidtog efter föreläsningen. Därefter en traditionell polsk måltid och föreningens godmodiga lotteri, handhavet av Ingemar Olander och Kristina Mårtensson.

Text & bild:
Ela Lovén

Moetet
Barbara Törnquist-Plewa föreläste om folkförflyttningarna efter andra världskriget.
Foto: Ela Lovén.

 

Plewa-200
Barbara Törnquist-Plewa talade om folkförflyttningar i andra världskrigets skugga.
Foto: Göte Svensson.

 

Gaester-400

Diskussionen efter föreläsningen blev livlig. Längst fram Gudmund Ahlberg, Ola Mårtensson och Gunnar Olsson.
Foto: Göte Svensson.

Skåneföreningens årsmöte 2014

Taffelmusik och lotteri på Skånes årsmöte
Svensk-Polska föreningen i Skåne höll sitt årsmöte i Lund på fredagen.
Styrelsen består nu av tidigare valda Kent Larsson, Janina Ahlgren, Ingemar Olander, Göte Svensson och Jan Axel Stoltz. Terho Paulsson och Gabrel Stille omvaldes på två år.

Som ny ledamot invaldes Ela Lovén (på två år). Sverker Norén omvaldes som suppleant på två år. Ny suppleant: Karolina Larsson (på två år).
Revisorerna Kjell Magnusson och Bo Bergman omvaldes på ett år. Revisorssuppleant Gunnar Olsson omvaldes på ett år. Ny valberedning: Bo Bergman och Gunilla Lindberg på ett år.

Kristina Mårtensson och Susanne Salomonson, som lämnade styrelsen, avtackades för gott styrelsearbete.

Matinslag i Pan Tadeusz
Efter årsmötet berättade Terho Paulsson om matinslagen i Pan Tadeusz av nationalskalden Adam Mickiewicz. Till detta visades dels bilder från Andrzej Wajdas filmversion av nationaleposet, dels andra illustrationer som gav en bild av livet på en adelsgård i Litauen i början av 1800-talet.
Ämnet var valt inte minst med tanke på den efterföljande buffén. En delegation från styrelsen hade hemsökt regionens polska butiker och valt ut en buffé med polska läckerheter. Bigos, golonka, skinka, korvar, ostar och sallader – allt det som omnämns i vällustiga ordalag av nationalskalden.

Uppskattad musik
Medan buffén avåts spelade Magdalena Stoltz taffelmusik – ett inslag som blev mycket uppskattat. Spontan polonäsdans utbröt till stor förnöjelse för åskådarna.

Ingmar Olander drog med oefterhärmlig fermitet igång det traditionsenliga lotteriet, och lotterna gick som vanligt snabbt åt.

Text: Gunilla Lindberg
Foto: Göte Svensson

 

KentTerho
Kent Larsson tackar Terho Paulsson för ett aptithöjande föredrag.

 

Bordet
Birgit Siech, Gunilla Lindberg, Gabriel Stille, Maria Ploszewska
Paulsson inspekterar buffén.

Magda spelar
Magdalena Stoltz musik blev mycket uppskattad.


Polonais

Jan Axel Stoltz och Kristina Mårtensson trådde polonäsen.