Minnesbok

Samfundets minnesbok att hämta
Medlemmar i Svensk-Polska Föreningen i Stockholm kan hämta Minnesboken hos Krystyna Larsson, ABF Stockholm, Sveavägen 41. Ring gärna först och kom överens om en tid. Krystynas telefon är 08-453 4123. 

Nedre Schlesien

Stefan_Ingvarsson 

 

Lördag 12 november föreläste översättaren och skribenten Stefan Ingvarsson om Nedre Schlesien på ABF i Stockholm. Vi fick följa med på en kulturhistorisk vandring genom ett av Europas mest fängslande gränsområden. Kanske har Schlesien fått sitt namn från berget Sleza, som höjer sig över slätten. Här har vågor av kelter, germaner och slaver dragit fram. Staden Wroclaw växte upp i knutpunkten mellan den s k Bärnstensleden från Östersjön till Venedig och den Kungliga vägen mellan Paris och Kraków. Schlesien har varit ett slagfält för religiösa krig. Efter Westfaliska freden 1648 tvingades de katolska furstarna tillåta protes- tantiska kyrkor. Det tyska inflytandet upphörde i slutet av Andra världskriget. Då flydde eller deporterades den tyska befolkningen västerut. Cirka två miljoner polackerna från områdena i öster bl a från Lwów kom till Schlesien. Dessutom anlände polacker från Jugoslavien och Rumänien samt före detta tvångsarbetare från Frankrike och Belgien. Området har idag en brokig befolkning. Stefan berättade kunnigt och på ett mycket intresseväckande sätt om detta fascinerande område.

 

Text och foto Kaj Wahlberg.

Slaget om Storbritannien 1940

Den 17 september genomförde Arthur Sehn och Kaj Wahlberg en föreläsning om ”Slaget om Storbritannien” på ABF Stockholm. I slaget deltog cirka 150 polska piloter och många fler ur markpersonalen. Arthur berättade hur polackerna efter många turer kom att hamna i Storbritannien, efter Polens fall i september 1939.

Tyskarnas syfte var att först krossa Royal Air Force för att sedan med flyg kunna hålla den brittiska flottan borta från Engelska Kanalen, så att invasionen av Storbritannien kunde genomföras. De tyska jaktplanen, som startade från Frankrike, kunde bara vara cirka en timme i luften. Det innebar endast 10-20 minuter över Storbritannien, innan de var tvungna att återvända. Britterna hade mycket kortare flygsträckor och kunde vara luftburna under längre tid. De tyska piloter vars plan blev skadade och som hoppade med fallskärm blev krigsfångar, medan de brittiska snart kunde användas igen.

Slaget varade från den 10 juli till 31 oktober 1940 och slutade med brittisk seger. Det var Nazitysklands första stora förlust under Andra världskriget. Polackerna utgjorde den största utländska kontingenten i RAF. De var erfarna efter strider både i Polen och Frankrike. De sköt ned dubbelt så många flygplan som sina brittiska kollegor. Speciellt utmärkte sig den legendariska 303 jaktdivisionen. Deras flygplan var Hawker Hurricane, senare under kriget fick de Spitfire. Under slaget sköt 303 divisionen ned 126 tyska plan, vilket var den högsta siffran av alla RAFs 66 jaktdivisioner. Sammantaget sköt polackerna i RAF ned mer än 200 flygplan, vilket utgjorde 12 procent av de tyska förlusterna. Trots detta var de polska förlusterna små. Av de totalt 150 polska flygare som deltog i slaget, stupade 30. Som exempel hade 303 divisionen 70 procent lägre förluster än RAFs övriga divisioner. Sedan Kaj berättat om själva slaget fortsatte Arthur med att redogöra för vad som hände med polackerna i RAF under fortsättningen av kriget.

 

Text och foto Krystyna Larsson

Polska Jultraditioner 2011

 Lördagen 17 december genomfördes traditionsenligt ”Polska Jultraditioner” i ABF Stockholms lokaler för tredje gången. Arthur Sehn, iklädd folkdräkt från Zakopane, berättade om de polska jultraditionerna. Han beskrev vad man äter och dricker samt vilka traditioner som gäller i ett polskt hem under julen. Vi fick höra exempel på vackra polska julsånger. Efter Arthurs föreläsning blev det uppvisning av dansgruppen Piastowie. De deltog med cirka 10 par som visade upp danser från olika delar av Polen. Publiken samt inbjudna representanter från kinesiska och brasilianska föreningar imponerades av den magnifika uppvisningen. Efter dansen blev det provsmakning av olika polska rätter, som man kan äta på julen.

 

{vsig}bilder/Stockholm/2011/Jultraditioner_2011{/vsig}

Bild 1: Dansgruppen Piastowie. Foto : Yu Qing Wang. Fler bilder från evenemanget på Svensk-kinesiska föreningens webbsida: kulturforeningen.org

Bild 2: Dansgruppen Piastowie. Foto : Krystyna Larsson.

Bild 3:Ministerrådet Radomir Wojciechowski med hustru Beata. Foto : Krystyna Larsson.

 


Slaget om Storbritannien 1940

Slaget_om_Storbritanien 

Slaget om Storbritannien 1940

Den 17 september genomförde Arthur Sehn och Kaj Wahlberg en föreläsning om ”Slaget om Storbritannien” på ABF Stockholm. I slaget deltog cirka 150 polska piloter och många fler ur markpersonalen. Arthur berättade hur polackerna efter många turer kom att hamna i Storbritannien, efter Polens fall i september 1939.

Tyskarnas syfte var att först krossa Royal Air Force för att sedan med flyg kunna hålla den brittiska flottan borta från Engelska Kanalen, så att invasionen av Storbritannien kunde genomföras. De tyska jaktplanen, som startade från Frankrike, kunde bara vara cirka en timme i luften. Det innebar endast 10-20 minuter över Storbritannien, innan de var tvungna att återvända. Britterna hade mycket kortare flygsträckor och kunde vara luftburna under längre tid. De tyska piloter vars plan blev skadade och som hoppade med fallskärm blev krigsfångar, medan de brittiska snart kunde användas igen.

Slaget varade från den 10 juli till 31 oktober 1940 och slutade med brittisk seger. Det var Nazitysklands första stora förlust under Andra världskriget. Polackerna utgjorde den största utländska kontingenten i RAF. De var erfarna efter strider både i Polen och Frankrike. De sköt ned dubbelt så många flygplan som sina brittiska kollegor. Speciellt utmärkte sig den legendariska 303 jaktdivisionen. Deras flygplan var Hawker Hurricane, senare under kriget fick de Spitfire. Under slaget sköt 303 divisionen ned 126 tyska plan, vilket var den högsta siffran av alla RAFs 66 jaktdivisioner. Sammantaget sköt polackerna i RAF ned mer än 200 flygplan, vilket utgjorde 12 procent av de tyska förlusterna. Trots detta var de polska förlusterna små. Av de totalt 150 polska flygare som deltog i slaget, stupade 30. Som exempel hade 303 divisionen 70 procent lägre förluster än RAFs övriga divisioner. Sedan Kaj berättat om själva slaget fortsatte Arthur med att redogöra för vad som hände med polackerna i RAF under fortsättningen av kriget.

Text och foto Krystyna Larsson.

Slaget om Storbritannien 1940

Den 17 september genomförde Arthur Sehn och Kaj Wahlberg en föreläsning om ”Slaget om Storbritannien” på ABF Stockholm. I slaget deltog cirka 150 polska piloter och många fler ur markpersonalen. Arthur berättade hur polackerna efter många turer kom att hamna i Storbritannien, efter Polens fall i september 1939.

Tyskarnas syfte var att först krossa Royal Air Force för att sedan med flyg kunna hålla den brittiska flottan borta från Engelska Kanalen, så att invasionen av Storbritannien kunde genomföras. De tyska jaktplanen, som startade från Frankrike, kunde bara vara cirka en timme i luften. Det innebar endast 10-20 minuter över Storbritannien, innan de var tvungna att återvända. Britterna hade mycket kortare flygsträckor och kunde vara luftburna under längre tid. De tyska piloter vars plan blev skadade och som hoppade med fallskärm blev krigsfångar, medan de brittiska snart kunde användas igen.

Slaget varade från den 10 juli till 31 oktober 1940 och slutade med brittisk seger. Det var Nazitysklands första stora förlust under Andra världskriget. Polackerna utgjorde den största utländska kontingenten i RAF. De var erfarna efter strider både i Polen och Frankrike. De sköt ned dubbelt så många flygplan som sina brittiska kollegor. Speciellt utmärkte sig den legendariska 303 jaktdivisionen. Deras flygplan var Hawker Hurricane, senare under kriget fick de Spitfire. Under slaget sköt 303 divisionen ned 126 tyska plan, vilket var den högsta siffran av alla RAFs 66 jaktdivisioner. Sammantaget sköt polackerna i RAF ned mer än 200 flygplan, vilket utgjorde 12 procent av de tyska förlusterna. Trots detta var de polska förlusterna små. Av de totalt 150 polska flygare som deltog i slaget, stupade 30. Som exempel hade 303 divisionen 70 procent lägre förluster än RAFs övriga divisioner. Sedan Kaj berättat om själva slaget fortsatte Arthur med att redogöra för vad som hände med polackerna i RAF under fortsättningen av kriget.

 

Text och foto Krystyna Larsson

Andrzej Nils Uggla in memoriam

En av våra prominenta medlemmar, Andrzej Nils Uggla har gått bort. Han var professor vid Upsala Universitet, litteraturvetare och specvialist på svensk-polska relationer och exilpolacker i Sverige. Den polskfödde Andrzej Nils Uggla härstamade från en svensk släkt, bosatt i Polen sedan första hälften av 1800-talet. Han ägnade svensk-polska relationer en stor del av sitt vetenskaplig arbete och publicerade en rad böcker och artiklar inom området, bla annat en bok ägnad polska sjömän internerade i Sverige under andra världskriget. I 13 år har han varit redaktör för den svensk-polska vetanskapliga tidskriften Acta-Sueco Polonica, utgivna av Uppsala Universitet.