Förintelsens Minnesdag

Ann-Cathrine Haglund
25 januari 2010

Förintelsens Minnesdag
Denna vecka den 27 januari samlas människor över hela världen på Förintelsens Minnesdag. Sedan 1999 är denna dag en nationell minnesdag och 2005 deklarerade FN den 27 januari som internationell minnesdag.27 januari var den dag då koncentrationslägret Auschwitz befriades 1945.

Det här är en dag att minnas och att hedra alla de miljoner människor som mördades under andra världskriget. Människor som var precis vi som samlats här i Pelle Svanslös Hus.

(mer …)

Andrzej Nils Uggla

 

Polenvänner!

Med sorg har vi tagit del av nyheten att en av Uppsalas och Sveriges mest framträdande polonister, professor Andrzej Nils Uggla , har gått bort 27 januari 2011 i en ålder av 70 år. För många av oss har han varit en nära vän under många år, och saknaden kommer att bli stor. Vi vill på detta sätt uttrycka vår djupa medkänsla med hustrun Margaretha och barnen Teresa och Torkel med familjer.

Styrelsen för Svensk-Polska Föreningen i Uppsala

Intervju med M. Anna Packalén Parkman

 Peter Eklund samtalar med prof. M. Anna Packalén Parkman med anledning av hennes utmärkelse
Prof M Anna Packalén Parkman är en synnerligen aktiv person och har många intressen att hantera. Hon är forskare, lärare och ansvarig för polskundervisningen vid Uppsala universitet. Hon är en av initiativtagarna till att det nybildades en Svensk Polsk Förening i Uppsala under 2006. Hon är aktiv i styrelsen för föreningen och har genom sitt stora kontaktnät medverkat till att det kommit till stånd många olika intressanta aktiviteter i Uppsala. Hon har varit drivande i samband med arrangerande av Polendagar i Uppsala. Aktiviteterna är såväl inom yrket såsom av ideell karaktär. Hennes långa och fruktbara arbete har nu uppmärksammats av Polens president och hon har tilldelats en förtjänstorden. (mer …)

Förintelsens Minnesdag

Ann-Cathrine Haglund
25 januari 2010

Förintelsens Minnesdag
Denna vecka den 27 januari samlas människor över hela världen på Förintelsens Minnesdag. Sedan 1999 är denna dag en nationell minnesdag och 2005 deklarerade FN den 27 januari som internationell minnesdag.27 januari var den dag då koncentrationslägret Auschwitz befriades 1945.

Det här är en dag att minnas och att hedra alla de miljoner människor som mördades under andra världskriget. Människor som var precis vi som samlats här i Pelle Svanslös Hus.

(mer …)