Årsmöte 2011

Svensk-Polska föreningens i Västmanland årsmöte 2011

Vid årsmötet den 11 maj omvaldes Urban Liwing, Köping som ordförande för ytterligare ett år.

Roger Hallström, Hallstahammar nyvaldes som ordinarie ledamot för två år.

Under konstituerande styrelsemöte formades styrelsen så här:

Urban Liwing, ordförande

Roger Hallström, vice ordförande

Örjan Ek, sekreterare

Barbara K Hallström, kassör

Teresa Binbach, ledamot

Som revisorer omvaldes

Åke Jansson och Anders Åkerström med Elisabet Holmer som ersättare.

Som valberedningen omvaldes

Leif Wrisemo, sammankallande och Lars-Olof Lundqvist

Från Västmanland till Warszawa

Karl Beijbom,
journalist, redaktör och bokförläggare, kåserar med polskt och svenskt hjärta. Han bodde i sin barndom i Västmanland. Polsk mor, svensk far. Har tilldelats Riddarkorset av Polens president Lech Walesa för opinionsbildande insatser till förmån för Polens frihet och demokrati under diktaturen. Hans berättelse i kväll blir en ”slalomresa mellan polsk och svensk kultur och historia.”
Västerås bibliotek 31 mars 2011 19:00
Arr: Svensk-Polska föreningen i Västmanland
För ytterligare information kontakta Urban Liwing 070-6064594, urban.liwing@telia.com