E-post: uppsala@svensk-polska.se
Peter Eklund, Vildrosgatan 10, 753 24 UPPSALA
Tel 018-129465, 0708-248342

Avgift för enskild medlem är 150 kr per år och för familjemedlemskap 200 kr per år. Ange Dina kontaktuppgifter på inbetalningen och då även e-postadress.

Plusgiro: 444583-9

 

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!