Svensk-Polska föreningen i Uppsala bildades den 23:e november 2005. Första årsmötet hölls den 14:e februari 2006 då föreningens stadgar antogs. Beslut togs vid samma möte att föreningen skall ingå i Svensk-Polska Samfundet som en lokalförening med namnet Svensk-Polska föreningen i Uppsala.

 

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!