Ordförande: Peter Eklund

Viceordförande: Jan Rutkowski

Sekreterare: Adam Sabir

Kassör: Gösta Munktell

Klubbmästare: Elisabeth Rutkowski

Ledamot: Carl-Gunnar Runebjörk

Revisor: Lars-Åke Dahl
Revisorsuppleant: Peter Andlin Sobocki

Valberedningen: 
Claes Kihlberg, sammankallande

Peter Andlin Sobocki

Krystyna Eklund

 

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!