Tidigare verksamhet i Uppsala  – 2007

 Den 7 mars – Årsmöte
Årsmötet hölls den 7 mars i Museum Gustavianum. Efter årsmötesförhandlingarna talade översättare, byggnadschef Lennart Ilke över titeln: ”Min väg till Polen och översättandet”. Föredraget gav publiken en stimulerande stund som väckte lusten att läsa polska författare, gärna i Lennart Ilkes översättning. Tillfälle gavs att genast inköpa ett antal volymer. Föreningsmedlemmen Jaroslav Los höjde stämningen ytterligare genom att bjuda på polskt öl.

Den 8 maj – Maciej Zaremba
Den första föreningskvällen var ett offentligt möte på Museum Gustavianum 8 maj, där journalisten Maciej Zaremba höll ett inspirerande föredrag med titeln: ”Till mannens hjärta genom magen-till svenskens hjärta genom språket”. 38 personer kom till mötet varav några som inte var medlemmar. Till mötet hade bjudits in via utskick till medlemmarna och genom annonser. De närvarande bjöds på vin och jordgubbar. Arrangemanget var mycket lyckat. 

Den 27 september – Peter Eklund
Den 27:e september höll föreningen sitt andra möte. Denna gång på Pelle Svanslös hus. Civilingenjör Peter Eklund framträdde som föredragshållare. Titeln på föredraget var: ” En ingift polacks vedermödor”. Före föredraget serverades mat och dryck av föreståndare Unn Thorell från Pelle Svanslös hus. Föredraget som handlade om Peters erfarenheter i den polska skolbänken en sommar i Krakow fick mycket beröm. Ett 40-tal personer var närvarade denna lyckade kväll. 

Den 13 november – Tadeusz Cynkin
Den 13 e november hade föreningen årets sista offentliga föredrag. Även denna gång på Pelle Svanslös hus. Talare var författaren och fd chefen för Interverbum Tadeusz Cynkin som berättade om sitt spännande liv och sin bok. Han presenterades av tidigare medarbetaren och copywriter Rolf Oward samt av professor Anna Packalén som hade läst Cynkins bok, Zycie warte zycia (Ett liv värt att leva). Totalt hade ett 40-tal personer infunnit sig och arrangemanget var även denna gång mycket lyckat. Ett flertal tackbrev har inkommit till professor Anna Packalén.

Förslag om vänortsavtal Uppsala – Krakow:
Under året har styrelsen tillskrivit Uppsala kommunfullmäktige med förslag om att upprätta ett vänortsavtal mellan Uppsala och Krakow.

Styrelseresa till Krakow:
I slutet av november besökte styrelsen Krakow i sällskap av Polens honorärkonsul Ann-Cathrine Haglund. Avsikten med besöket var dels att verka för tillkomsten av en vänskapsförening i Krakow, dels att träffa borgmästare Jacek Majchrowski angående vänortsavtalet. Styrelsen togs mycket väl emot i Krakow och gjorde dessutom ett tre timmar långt besök på Collegium Maius, där museichefen, professor Stanislav Waltos visade runt och bjöd på förtäring. Ett möte hölls 23 november med personer som var intresserade av att starta en polsk-svensk förening i Krakow, vilket borgmästaren hade uttryckt sitt stöd för. Direktör Zbigniew Kozicki och översättaren Ewa Wojciechowska, bägge Krakówbor, fanns också närvarande på mötet och dessa skall nu arbeta för att samla en tillräcklig skara till en förening. Under resan hölls också ett styrelsemöte för att diskutera föreningens verksamhet och planera inför 2008.

 Polendagar våren 2008:
Styrelsen har under året aktivt deltagit i planeringen av Polendagarna våren 2008. 

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!