Inför en resa med Herodotos resor och PRO-kultur till Warszawa och Kraków 8-13 april 2013, anordnas en serie Polenföreläsningar i ABF-huset i Stockholm. Föreläsare: Arthur Sehn.

1900-talet – Polens dramatiska sekel
Ur innehållet: Kampen för självständighet 1918, krig om gränser, kriget mot Sovjetryssland, mellankrigstidens bräckliga demokrati, andra världskriget, nazistisk och sovjetisk ockupation och terror, Förintelsen, Warszawa-upproret, efterkrigstidens kommunistiska diktatur och motstånd, Solidarnosc, frigörelse 1989, medlemskap i NATO och slutligen, 2004 i EU.
Onsdag 16 januari kl 10.00. ABF-huset, Sveavägen 41. Entré 60 kr.

Kungliga Kraków
En gång Polens och Polsk-litauiska samväldets stolta huvudstad, idag landets främsta kulturskatt. Härifrån härskade kungar och storfurstar över ett stormaktsrike mellan öst och väst. Vi tar fasta på stadens rika historia, spännande nutid och ett imponerande kulturliv.
Onsdag 13 februari kl 10.00. ABF-huset, Sveavägen 41. Entré 60 kr.

Warszawa och Polen idag och igår
Vi söker förklara dagens Polen genom att titta tillbaka på hur landets dramatiska förflutna avspeglas i Warszawas stadsbild. Ur innehållet: är alla polacker katoliker? En tradition av uppror och motstånd mot främmande ockupanter. Plågsam resa från flernationell stat till en etniskt, homogen nation. Var har den polska vänstern tagit vägen?
Onsdag 6 mars kl 10.00. ABF-huset, Sveavägen 41. Entré 60 kr.

Arrangör: PRO-kultur i samarbete med Herodotos resor, Svensk-Polska föreningen i Stockholm och ABF Stockholm.

Mer info om resan på: www.herodotos.se

Torsdag 13 september
Åter till full sysselsättning
För löntagarnas ställning på arbetsmarknaden är massarbetslöshet alltid av ondo. Stefan Carlen och Christer Person presenterar boken Åter till full sysselsättning följt av kommentar från Lena Sommestad, ordförande S-kvinnor. Kl 12.00, ABF-huset, Sveavägen 41 • Fri entré. Läs mer här»

Torsdag 13 september
Barns rätt till respekt
En kväll om mänskliga rättigheter och barns livsvillkor i dag. Huvudtalare är Europarådets förre kommissionär för människorättsfrågor Thomas Hammarberg. Moderator: fil. doktor Ylva Wibaeus från Svenska Korczaksällskapet. Uppläsning: Etienne Glaser. Kl 18.00, ABF-huset, Sveavägen 41 • Entré 60 kr. Nyfiken på Polen»

Vill du att vi mejlar dig om våra kommande evenemang i Stockholm?

Klart!

Jag är intresserad av resan till Wroclaw!

Skicka mig mer information om resan!

Tack! Vi återkommer med info om resan!