Svensk-Polska Samfundet är en opolitisk sammanslutning av svensk-polska föreningar som tagit sig an uppgiften att stärka vänskapsbanden mellan de svenska och polska folken. Samfundets målsättning är att sprida upplysning om Polen i Sverige samt utgöra ett forum för att utveckla och främja re- lationerna mellan länderna, särskilt inom kultur. samhällsliv och ekonomi. Sverige och Polen har under århundraden haft handels- och kulturutbyte. För att understryka de goda rela- tionerna konstituerades Svensk-Polska Föreningen den 19 februari 1926. Syftet var ”att genom föreläsningar och före- drag, genom anordnandet av konserter och andra konstnär- liga framställningar, genom främjandet av studieresor och på annat sätt utbreda kännedomen om det andra landets historia, kultur, samhällsliv och ekonomiska förhållanden”. Bland stiftarna återfinns bl a professorerna Nils Wohlin (statsråd) och Gustaf Kobb. Dagens Nyheters chefredaktör Sten Dehlgren, ”tidningskungen” Torsten Kreuger, advokaten Eric Stjernstedt, författarinnan Marika Stjernstedt, m fl. Svensk-Polska Samfundet har för närvarande 201 medlemmar i 4 föreningar.
Administratör: admin@svensk-polska.se
Kontakta oss – din resebyrå för bättre resor, möten och evenemang. info@cetravel.se
Ny Bulletin nr 37