Gotland om oss
Kontakt E-post: gotland@svensk-polska.se Ordförande: Maciej Onoszko Stora Väller 410 622 54 Romakloster e-post: gotland@svensk-polska.se Om oss Svensk-Polska Föreningen på Gotland Svensk-Polska Föreningen Gotland bildades år 2006. Du som har förslag och ett intresse för Polen och vill vara med och bygga kulturella och ekonomiska ”broar” mellan oss gotlänningar och polacker är hjärtligt välkommen i föreningen. Medlemsavgift för år 2010: 150 kronor för vuxna, 50 kronor för familjemedlemmar och studerande samt 350 kronor för företag. Handelsbanken: 6631 – 691 339 732, ange alltid för- och efternamn och adress. I medlemsavgiften ingår prenumeration på samfundets egen nyhetsbulletin ”Svensk- Polsk Revy”. Tidningen redovisar bl. a. kultur, vetenskap och industri i dagens Polen och lokala nyhetsbulletiner. Du som har andra förslag och ett intresse för Polen och vill vara med och bygga kulturella, ekonomiska och vänskapliga ”broar” mellan oss gotlänningar och polacker är hjärtligt välkommen i föreningen.
Styrelse Ordförande: Maciej Onoszko Kassör: Zbigniew Jakubowski Ledamot: Kasia Onoszko, Hardy Pettersson, Katarzyna Małachowska Suppleant: Clary Vinberg och Eva Tordai Revisor: Ewa Hallgren
Administratör: admin@svensk-polska.se