Svensk-Polska Samfundet är en opolitisk sammanslutning av svensk-polska föreningar som tagit sig an uppgiften att stärka vänskapsbanden mellan de svenska och polska folken. Samfundets målsättning är att sprida upplysning om Polen i Sverige samt utgöra ett forum för att utveckla och främja re- lationerna mellan länderna, särskilt inom kultur. samhällsliv och ekonomi. Sverige och Polen har under århundraden haft handels- och kulturutbyte. För att understryka de goda rela- tionerna konstituerades Svensk-Polska Föreningen den 19 februari 1926. Syftet var ”att genom föreläsningar och före- drag, genom anordnandet av konserter och andra konstnär- liga framställningar, genom främjandet av studieresor och på annat sätt utbreda kännedomen om det andra landets historia, kultur, samhällsliv och ekonomiska förhållanden”. Bland stiftarna återfinns bl a professorerna Nils Wohlin (statsråd) och Gustaf Kobb. Dagens Nyheters chefredaktör Sten Dehlgren, ”tidningskungen” Torsten Kreuger, advokaten Eric Stjernstedt, författarinnan Marika Stjernstedt, m fl. Svensk-Polska Samfundet har för närvarande 201 medlemmar i 4 föreningar.
Administratör: admin@svensk-polska.se
Ny Bulletin nr 37
INBJUDAN till årsmöte 2024 Måndagen den 3 juni kl 19:00 via https://us04web.zoom.us/j/6688654326 Svensk-Polska samfundets årsmöte kommer att ske vi programmet Zoom.us. Man deltar genom att logga in på bifogade länk. Det innebär att man själv kan välja fysisk plats varifrån man vill delta. Aktuella handlingar kommer att finnas på vår hemsida www.svensk-polska.se. Handlingarna kommer att finnas på hemsidan från och med senast 7 maj. Dagordning för årsmöte 2023-06-03 kan du hämta här.
Bulletin nummer 39 är ute!