Svensk-Polska Samfundets arkiv
Samfundet-2023 Svensk-Polska Samfundets till årsmöte med dagordning 2023 Verksamhetsberättelse Bokslut 2021 och budget 2022 Revision 2022 Valberedningens förslag Motion om Bulletin Motion om 100-års firande Samfundet-2022 Svensk-Polska Samfundets årsmöte 2022 Verksamhetsberättelse Bokslut 2021 och budget 2022 Revision 2022 Valberedningens förslag Samfundet-2021 Svensk-Polska Samfundets inbjudan till årsmöte 2021 Dagordning för årsmötet Verksamhetsberättelse Bokslut 2020 Valberednin förslag Årsmötetes protokollgen Samfundet-2020 Inbjudan till Svensk-Polska Samfundets årsmöte 2020 Verksamhetsberättelse Ekonomisk redovisning Revision för år 2019 Valberednings förslag Svar på motion Årsmötets protokoll Samfundet-2019 Svensk-Polska Samfundets årsmöte 2019 dagordning Verksamhetysberättelse Ekonomisk redovisning Revision för år 2018 Valberednings förslag Årsmötets protokoll Samfundet-2018 Svensk-Polska Samfundets årsmöte 2018 Inbjudan till årsmötet 2018 Informationsblad före möte Versakhetsberättelse Ekonomisk redovisning Revision för år 2017 Valberedningens förslag Årsmötets protokoll Polen på Skansen 15-16 september Medlemsresa till Warszawa Samfundet-2017 Samfundets årsmöte den 8 april 2017 Inbjudan till årsmötet 2017 Dagordning för årsmötet Verksamhetsberättelse Ekonomisk redovisning Ravision för år 2016 Valberedningens förslag Årsmötets protokoll Lucia i Polen Samfundet-2016 Inbjudan till 90-års jubileums årsmötet 2015 i Uppsala Dagordning för årsmötet Verksamhetsberättelse Ekonomisk redovisning Revision för år 215 Nya staggar antogs vid årsmötet Valberedningens förslag Årsmötets protokoll Redogörelse och foton från vårt 90-årsfirande hösten 2016 Samfundet-2015 Inbjudan till årsmötet 2015 Dagordning för årsmötet Verksamhetsberättelse Ekonomisk redovisning Revision för år Valberedningens förslag Årsmötets protokoll Medlemsresa till Warszawa Samfundet-2014 Inbjudan till årsmötet 2015 Dagordning för årsmötet Verksamhetsberättelse Ekonomisk redovisning Revision för år Valberedningens förslag Årsmötets protokoll Verksamhetsberättelse 2014 Ordförandebyte i Svensk-Polska Samfundet Svensk-Polska Samfundets årsmöte 2014 Samfundet-2013 Svensk-Polska Samfundets årsmöte 2013 Inbjudan till årsmötet 2013 Dagordning för årsmötet Verksamhetsberättelse Ekonomisk redovisning Revision för år Valberedningens förslag Årsmötets protokoll Samfundet-2012 Inbjudan till årsmötet 2015 Dagordning för årsmötet Verksamhetsberättelse Ekonomisk redovisning Revision för år Valberedningens förslag Årsmötets protokoll Polendagar på Gotland 3 – 4 maj 2012 Samfundet-2011 Direktfyg Visby-Kraków 85-års jubilumsmottagning 2011 Tre dekorerade veteraner Svensk-Polska Samfundets årsmöte 2011 Polens självständighetsdag Kulturpriset 2011 Kulturpris till Karin Maltestam Katarzyna Tubelewicz lämnar Polska institutet 85-års jubilumsmottagning 2011 Samfundet-2010 Svensk-Polska Samfundet har fått en ny medlem Kondoleansbrev till den polske ambassadören Årsmötet 2010 Samfundet-2009 Rolf K. Nilsson tar över ordförandeklubban Bilder från Svensk-Polska Samfundets årsmöte 2009 Samfundet-2008 Svensk-Polska Samfundets kulturpris 2008 Samfundet-tidigare år Svensk-Polska Samfundets
Administratör: admin@svensk-polska.se