Göteborg om oss Svensk-Polska Föreningen i Göteborg och Västra Sverige är en lokalförening till Svensk-Polska Samfundet.
Kontakt E-post: goteborg@svensk-polska.se Hans-Olle Frummerin Tel: 0767 90 96 90 Förenings konto: Plusgiro: 53 51 55-6
Styrelse Ordförande: Hans-Olle Frummerin Vice ordförande: Hans Göran Tommila Sekreterare: Ingrid Bölin Kassör: Joachim Svärdh Ledamöter: Håkan Bäck, Birgitta Friberg, Sven H Johansson, Piotr Kiszkiel och Tadeusz Opalko Revisor: Tor Johanson Valberedning: Tor Johanson
Administratör: admin@svensk-polska.se