Skåne om oss Svensk-Polska Föreningen i Skåne bildades 1964 och är en lokalförening till Svensk-Polska Samfundet.
Skåne – kontakt E-post: skane@svensk-polska.se Skåne – styrelse: Lars Håkan Larsson Ordförande och kassör Karolina Larsson-Fogel Vice ordförande Sverker Norén Sekreterare Övriga ledamöter: Ela Lovén; Jan Axel Stoltz; Maria Płoszewska-Paulsson; Marika Larsson; Terho Paulsson: Mattias Lundin Suppleant: Janina Ahlgren Medlemsavgift: 200 kr/person, familjemedlem och studerande 50 kr./person, företag 1000 kr. Bankgiro: 807–0575
Administratör: admin@svensk-polska.se