Uppsala om oss
Kontakt och bli medlem E-post: uppsala@svensk-polska.se Peter Eklund, Vildrosgatan 10, 753 24 UPPSALA Tel 018-129465, 0708-248342 Avgift för enskild medlem är 150 kr per år och för familjemedlemskap 200 kr per år. Ange Dina kontaktuppgifter på inbetalningen och då även e- postadress. Plusgiro: 444583-9 Om oss Svensk-Polska föreningen i Uppsala bildades den 23:e november 2005. Första årsmötet hölls den 14:e februari 2006 då föreningens stadgar antogs. Beslut togs vid samma möte att föreningen skall ingå i Svensk-Polska Samfundet som en lokalförening med namnet Svensk-Polska föreningen i Uppsala. Styrelse Ordförande: Peter Eklund Viceordförande: Jan Rutkowski Sekreterare: Adam Sabir Kassör: Gösta Munktell Klubbmästare: Elisabeth Rutkowski Ledamot: Carl-Gunnar Runebjörk Ledamot: Krystyna Larsson Revisor: Lars-Åke Dahl Revisorsuppleant: Peter Andlin Sobocki Valberedningen: Ing-Maeie Munktell, sammankallande Peter Andlin Sobocki Krystyna Eklund
Administratör: admin@svensk-polska.se